BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (EBYS)

Yönetmelik ve Mevzuatlar

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar

Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik

Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi
Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri
18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'nde Değişiklik

İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin 2004-21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Yazışma Projesi (Başbakanlık Genelgesi 2017-21) (Gizlilik Dereceli Yazılar)

Ordu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yonergesi

 Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu 

 

 


Ekleme tarihi: 02-01-2019 07:11:19 Güncellenme tarihi: 14-12-2020 14:47:06