Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (EBYS)

Yardım Videoları

EBYS Kullanım Klavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanım klavuzunun videolu anlatımdır. İlgili video için tıklayınız.

Birim Yöneticisi İşlem Aşamaları

1- Kullanıcı Ekleme Videosu

İlk defa Üniversitemize başlayan Akademik veya İdari Personelin atanmış olduğu birime (Standart Kullanıcı olarak) eklenmesi anlatılmıştır.

2- Sanal Kullanıcı Ekleme Videosu

İkinci bir idari görevi olan Akademik ve İdari Personele görev süreleri boyunca tanımlanan kullanıcı ekranıdır. Sanal Kullanıcı ekleme işlemini asıl kadrosunun bulunduğu standart kullanıcısı üzerinden (Standart kullanıcı tanımlama işlemlerini yapmış ‘’ Birim Sistem Yöneticisi ‘’tarafından) yapılması gerekmektedir.

3- Kullanıcı Yetki Tanımlama Videosu

Elektronik Belge Yönetim Siteminin web sayfasında (https://beyas.odu.edu.tr/Page/85/ebys-yardim-dokumanlari) bulunan Yetki Talep Tabloları indirilerek (Belge Oluşturma Yetkisi ‘’0’’, Gelen Evrak Kaydetme ‘’2’’, Gelen Evrak Görme ‘’3’’, Giden Evrak Görme ‘’4’’, Gizli Belgeleri Görme ‘’28’’ ve Çok Gizli Belgeleri Görme ‘’29’’) verilecek yetkiler belirlenip, yönetim onayı sonrasında Birim Sistem Yöneticisi tarafından yetkiler tanımlanır. 

4- Kullanıcı Birim Değiştirme İşlemi Videosu

Kullanıcının bağlı bulunduğu birimiyle ilgili tüm işlemlerin (Taşınır vb.) sonlandığı anlaşılınca birim değişikliği Birim Sistem Yöneticisi tarafından yapılır.

5- Kullanıcı Pasife Alma İşlemi Videosu

Kullanıcının nakil olması, sanal kullanıcı olarak tanımlanan idari görevinin bitmesi gibi benzeri durumlarda bağlı bulunduğu birimiyle ilgili tüm işlemlerin (Taşınır vb.) sonlandığı anlaşılınca Birim Sistem Yöneticisi tarafından “Kullanıcı Durumu” pasife alarak işlem yapılır.


Ekleme tarihi: 25-06-2019 14:54:44 Güncellenme tarihi: 05-07-2021 15:24:22