Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (EBYS)

Birim Yöneticisi İşlem Aşamaları

Birim yöneticisi "Yetki Talep Formu" için tıklayınız.

 

1- Kullanıcı Ekleme

İlk defa Üniversitemize başlayan Akademik veya İdari Personelin atanmış olduğu birime (Standart Kullanıcı olarak) eklenmesi anlatılmıştır.

2- Sanal Kullanıcı Ekleme

İkinci bir idari görevi olan Akademik ve İdari Personele görev süreleri boyunca tanımlanan kullanıcı ekranıdır. Sanal Kullanıcı ekleme işlemini asıl kadrosunun bulunduğu standart kullanıcısı üzerinden (Standart kullanıcı tanımlama işlemlerini yapmış ‘’ Birim Sistem Yöneticisi ‘’tarafından) yapılması gerekmektedir.

3- Kullanıcı Yetki Tanımlama

Elektronik Belge Yönetim Siteminin web sayfasında (https://beyas.odu.edu.tr/Page/85/ebys-yardim-dokumanlari) bulunan Yetki Talep Tabloları indirilerek (Belge Oluşturma Yetkisi ‘’0’’, Gelen Evrak Kaydetme ‘’2’’, Gelen Evrak Görme ‘’3’’, Giden Evrak Görme ‘’4’’, Gizli Belgeleri Görme ‘’28’’ ve Çok Gizli Belgeleri Görme ‘’29’’) verilecek yetkiler belirlenip, yönetim onayı sonrasında Birim Sistem Yöneticisi tarafından yetkiler tanımlanır. 

4- Kullanıcı Birim Değiştirme İşlemi

Kullanıcının bağlı bulunduğu birimiyle ilgili tüm işlemlerin (Taşınır vb.) sonlandığı anlaşılınca birim değişikliği Birim Sistem Yöneticisi tarafından yapılır.

5- Kullanıcı Pasife Alma İşlemi

Kullanıcının nakil olması, sanal kullanıcı olarak tanımlanan idari görevinin bitmesi gibi benzeri durumlarda bağlı bulunduğu birimiyle ilgili tüm işlemlerin (Taşınır vb.) sonlandığı anlaşılınca Birim Sistem Yöneticisi tarafından “Kullanıcı Durumu” pasife alarak işlem yapılır.


Eklenme Tarihi : 08-01-2019 16:52:40